Rozwiązania backupowe

Oferowane przez firmę EVARTEL rozwiązania backupowe oparte na oprogramowaniu Tivoli Storage Manager firmy IBM pozwalają na efektywne zabezpieczenie danych klienta. Dedykowane moduły pozwalają na wykonywanie backupu danych w trakcie pracy systemu miedzy innymi dla takich systemów jak MS Exchange, MS SQL, Lotus Domino, Oracle, SAP/R3, DB2. Oprogramowanie TSM posiada również pełną integracje z platformami wirtualizacjami takim jak VMware oraz Hyper-V.

 

Platforma Komunikacyjna

Sprawna komunikacja w organizacji jest kluczem do jej efektywnego działania, a  co za tym idzie sukcesu. Nasza Platforma Komunikacyjna IBM jest nowoczesnym rozwiązaniem, które wspiera proces obiegu informacji oraz komunikację w firmie. Dostosowana jest do wymagań Klienta, przez co realizuje jego realne potrzeby w tym zakresie. Narzędzia, którymi platforma dysponuje to:

  • - komunikator umożliwiający przekazywanie wiadomości w czasie rzeczywistym, realizowanie konferencji głosowych/wideo, przekazywanie plików- poczta wraz z kontrolą wielkości przesyłanych plików- aplikacje wspierające proces obiegu dokumentów
  • - aplikacje umożliwiające pracę na współdzielonych dokumentach- archiwizacja danych Ponadto platforma umożliwia:- integrację z  produktami innych producentów
  • - integrację ze środowiskiem Cloud/SaaS- obsługę z urządzeń mobilnych Dodatkowym atutem jest jej  niewymagająca administracja, a także możliwość wykorzystania technologii klastrowania, reaplikacji czy server fault recovery do zapewnienia ciągłości usługi. Produkty w ramach platformy to:
  1.     - IBM Domino Enterprise
  2.     - IBM Connections
  3.     - IBM Sametime

 

Platformy Serwerowe

Niezawodność aplikacji i procesów

Serwery to urządzenia przystosowane do ciągłej pracy. W większości przypadków są odpowiedzialne za poprawną obsługę procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Bezawaryjna praca serwerów bezpośrednio przekłada się na wynik finansowy przedsiębiorstwa i jego wizerunek. Dobry dobór serwerów jest jedną z ważniejszych decyzji podczas planowania infrastruktury Data Center. W ofercie naszej znajdują się serwery renomowanych producentów, między innymi firmy IBM.

 

Pamięci masowe

Oferowane przez firmę EVARTEL technologie dyskowe pozwalają na zbudowanie infrastruktury pamięci masowych zarówno dla klasycznych serwerów jak i środowisk BladeCenter. Oferowane macierze dyskowe dzielą się na dwie grupy produktów:
 

stosowane w systemach backupu i archiwizacji danych jako cache dyskowy – metoda Disk to Disk (to Tape) Backup D2D(2T).
 
 
 
 

stosowane dla systemów bazodanowych, gdzie najistotniejsza jest wysoka wydajność urządzeń dyskowych mierzona w ilości I/O na sekundę oraz wysoka dostępność danych. Takie rozwiązania stosowane są najczęściej w środowiskach klastrowych w oparciu między innymi o oprogramowanie HACMP. W tej grupie produktów znajdują się macierze klasy Enterprise dla najbardziej wymagających klientów. Unikalne technologie stosowane w tej grupie pamięci masowych pozwalaj m.in. na konfigurację kilku niezależnych partycji posiadających różne priorytety i mogących obsługiwać zadania o różnej wadze. Sprzętowa implementacja takiej funkcjonalności pozwala na ułatwienie procesów zachowania integralności danych. Tej klasy systemy dyskowe zostały zaprojektowany w taki sposób, aby połączyć wysoką przepustowość wszystkich głównych elementów połączeń Fibre Channel, szybkich dysków FC, SAS.

Wyposażenie serwerowni

Technologie taśmowe

Biblioteki taśmowe to jedno z podstawowych urządzeń pozwalających na składowanie dużych ilości danych backupowych lub archiwalnych. W systemach backupu i archiwizacji danych mogą być stosowane w połączeniu z odpowiednimi to tego celu macierzami dyskowymi (metoda D2D2T) lub w bezpośrednim połączeniu do serwera backupowego (metoda D2T). Dużą zaletą stosowania bibliotek taśmowych jest łatwość zaimplementowania składowania danych w trybie offsite oraz niski koszt nośników taśmowych. Zastosowanie nowoczesnych napędów taśmowych umożliwia składowanie do kilku TB danych na pojedynczej taśmie a dostępne biblioteki taśmowe oferują po kilka tysięcy slotów na taśmy w jednym urządzeniu.
 
 

Wirtualizacja serwerów

Systemy wirtualizacji serwerów pozwalają na konsolidację środowiska serwerowego, co umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie fizycznych zasobów serwerów (pamięć RAM, procesory). Zorganizowane na platformie wirtualnych serwerów systemy i aplikacje działają niezależnie od siebie pomimo współdzielenia zasobów fizycznych serwera. Centralne zarządzanie oraz funkcjonalności pozwalające na migrowane wirtualnych instancji pomiędzy fizycznymi serwerami, pozwalają na budowę środowisk odpornych na awarię pojedynczych elementów.

Wirtualizacja systemów taśmowych (Virtual Tape Library - VTL)

Wirtualizacja systemów taśmowych stosowana jest wszędzie tam, gdzie wymagane jest stworzenie jeszcze bardziej wydajnego systemu backupu i archiwizacji danych. W istniejących środowiskach backupowych zastosowanie VTL znacznie skraca czas wykonywania się kopii zapasowych. Możliwości w zakresie zarządzania wirtualnymi taśmami i ich klonowania sprawiają, że VTL jest również jednym z elementów budowy środowisk Disaster Recovery.