Analiza wymagań i projekt rozwiązania informatycznego

Sukces projektu informatycznego zależy w dużym stopniu od dobrego przygotowania. Kluczowym elementem jest precyzyjne zdefiniowanie wymagań stawianych rozwiązaniu informatycznemu oraz późniejsza ich analiza. Przygotowanie projektu uzupełnia projekt rozwiązania informatycznego spełniającego stawiane wymagania.

• Zbieranie wymagań u klienta już od etapu tworzenia rozwiązania spełniającego określone funkcje w środowisku biznesowym
• Porządkowanie wymagań, badanie ich spójności i kompletności, formalizacja wymagań
• Projektowanie rozwiązań z użyciem notacji UML2
• Projektowanie rozwiązania informatycznego spełniającego zatwierdzone wymagania biznesowe w warstwie oprogramowania i sprzętu
• Określanie krytycznych i niekrytycznych parametrów SLA (Service Level Agreement)
• Analiza ryzyka
• Szacowanie kosztów i czasochłonności projektu informatycznego (między innymi z wykorzystaniem metodologii punktów funkcyjnych)

więcej informacji : telefon 782 875 966

Zarządzanie projektami

Właściwe zaplanowanie i doprowadzenie do końca projektu informatycznego jest kluczowe z punktu widzenia realizacji celu biznesowego. Działanie takie wymaga współpracy wielu ludzi, zespołów czy całych firm.

Niezbędne jest właściwe określenie celów, struktury produktu końcowego, jak również środków i czasu niezbędnego do realizacji projektu.

więcej informacji : telefon 606 165 116

Konsulting w zakresie bezpieczeństwa informacji

Zachowanie poufności informacji jest jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania podmiotu w środowisku biznesowym.

Stosowanie technologii informacyjnej, a także rozwiązań organizacyjnych musi uwzględniać kwestie związane z ochroną informacji.
Evartel świadczy usługi związane z następującymi zakresami:


więcej informacji : telefon 782 875 966


Projektowanie i dostarczanie rozwiązań sprzętowych


więcej informacji : telefon 606 165 116

Outsourcing Technologii Informacyjnej

Zalety wynikające z przekazania na zewnątrz określonych elementów działalności firmy dostrzegają zarządy i liderzy wszystkich organizacji biznesowych. Menedżerowie przekonali się o korzyściach wynikających z modelu outsourcingowego, głównie dzięki zdecydowanej redukcji kosztów, ale także z uwagi na wysoką, jakość takich usług. Potrzeba rozwoju wymusza wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, co nie zawsze wiąże się z koniecznością ponoszenia dużych nakładów finansowych. Dotyczy to zarówno wydatków na sprzęt i oprogramowanie, jak i na specjalistów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie całej infrastruktury informatycznej. Dla wielu firm koszt zatrudnienia i utrzymania własnego działu IT często jest nieadekwatny do rzeczywistych potrzeb. Outsourcing pozwala elastycznie dopasować zakres usług do możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Dzięki temu najnowocześniejsze technologie stają się bardziej dostępne także dla mniejszych przedsiębiorstw.


Więcej informacji : telefon 606 165 116


Bezpieczeństwo prawne

Projektowanie i wdrażanie systemów bezpieczeństwa wymaga również wszechstronnej analizy pod kątem prawidłowości rozwiązań z obowiązującym prawem. Audyt bezpieczeństwa oraz opracowanie zasad systemu bezpieczeństwa w firmie wiąże się z koniecznością zbadania, czy przetwarzanie danych, ich gromadzenie i przesyłanie będzie zgodne m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o ochronie baz danych, przepisami prawa pracy, regulacjami w zakresie ochrony dóbr osobistych. W zakresie usług prawniczych, niezbędnych przy tworzeniu naszych projektów współpracujemy na stałe z renomowaną kancelarią adwokacką, specjalizującą się w prawie nowych technologii i ochrony danych. Oferujemy doradztwo prawne w zakresie prowadzonych projektów. Na zlecenie Klienta przeprowadzamy też niezależną ocenę prawną rozwiązań istniejących oraz pożądanych w firmie.


więcej informacji : telefon 516 193 773